Celem stowarzyszenia są szeroko zakrojone działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego

poprzez wspieranie działań proekologicznych i identyfikację problemów związanych ze szkodliwym wpływem

inwestycji oraz działań gospodarczych na środowisko i pomoc w ich rozwiązaniu.